Hafan

 Croeso i wefan Cyfrifiaduron DINAS

Mae DINAS wedi ei sefydlu yng Nghaerfrontdydd ers dros 20 mlynedd, ac yn darparu nifer o wasanaethau busnes a thechnoleg i fusnesi lleol ac unigolion.

Rydym wedi newid ein gwasanauthau dros y blynyddoedd, gan ymateb I newidiadau mewn technoleg, ac anghenion cwsmeriaid a busnesi.

Yn 2002 fe symudom i’n siop yn Heol Y Crwys, a gafodd ei uwchraddio yn 2009.

Ein datblygiad diweddaraf yw merger gyda Geens Office Products, I ddarparu un lle ar gyfer nwyddau busnes a swyddfa o’n siop yn Heol Y Crwys.

Beth bynnag eich aghenion busnes neu gyfrifiadurol, cysylltwch a ni am wasanaeth cyflym a chynhwysfawr.