Hafan

 Croeso i wefan Cyfrifiaduron DINAS

Rhagfyr 2020

Rydym yn parhau i gadw golwg ar y sefyllfa gyda COVID-19,  ac ar hyn o bryd mae y siop ar gau.  Rydym yn parhau i weithio o adref.  Mae gyda ni stoc  o liniaduron, nwyddau cyfrifiadur a ffon symudol, y gallwn ni drefnu i’w casglu neu adael yn eich cartref, gan barhau i ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Dros y misoedd nesaf, rydym am barhau i roi help am ddim dros y ffon, ebost a mynediad o bell i gwsmeriaid hen a newydd. Ffoniwch  Wyn ar 07973 712678 am unrhyw gymorth neu ebostiwch wyn@dinascomputers.co.uk

Am fynediad o bell, gwnewch yn siwr fod meddalwedd AnyDesk wedi ei lwytho gennych, gallwch ei gael am ddim o  anydesk.com
Arhoswch yn saff.

Wyn a Phil

Mae DINAS wedi ei sefydlu yng Nghaerfrontdydd ers dros 20 mlynedd, ac yn darparu nifer o wasanaethau busnes a thechnoleg i fusnesi lleol ac unigolion.

Rydym wedi newid ein gwasanauthau dros y blynyddoedd, gan ymateb I newidiadau mewn technoleg, ac anghenion cwsmeriaid a busnesi.

Yn 2002 fe symudom i’n siop yn Heol Y Crwys, a gafodd ei uwchraddio yn 2009.

Ein datblygiad diweddaraf yw merger gyda Geens Office Products, I ddarparu un lle ar gyfer nwyddau busnes a swyddfa o’n siop yn Heol Y Crwys.

Beth bynnag eich aghenion busnes neu gyfrifiadurol, cysylltwch a ni am wasanaeth cyflym a chynhwysfawr.