Cysylltu

Cysylltwch a ni gyda’ch anghenion:

Cyfrifiaduron DINAS Limited
106 Heol Y Crwys
Cathays
CAERDYDD
CF24 4NQ

t 029 2023 1445
f 029 2022 2690
s 07973 712678
e sales@dinascomputers.co.uk

wyn williams picAm Gyfrifon ac Archebion cysylltwch a
Wyn Williams ar 029 2023 1445
Symudol: 07973 712678
ebost: wyn@dinascomputers.co.uk

phillip daviesAm faterion technegol cysylltwch a
Phillip Davies ar 029 2023 1445
ebost: phillip@dinascomputers.co.uk

 

Am fap Cliciwch Yma